הדפסה

הכנסות המתקבלות לאחר פטירה

מה דין הכנסות המתקבלות לאחר פטירתו של אדם? להלן טבלה המרכזת את אופן מיסוי ההכנסות בהתאם למקור ההכנסה:

 

מקור ההכנסה

מועד התשלום

אצל מי חל אירוע המס

שיעורי המס שיחולו על ההכנסה

הטבות או פטורים

האם ניתן לפרוס את ההכנסה

הכנסה הנובעת מנכסי העיזבון

לאחר פטירה בגין תקופה שקדמה לפטירה

הכנסות הנפטר – החיוב במס בידי נציגו האישי

של הנפטר

 

לא

הכנסה הנובעת מנכסי העיזבון

לאחר פטירה בגין תקופה שלאחר הפטירה

הכנסות היורשים

כל אחד על פי חלקו ועל פי שיעור המס האישי

 

לא

הכנסה מעסק או ממשלח ידו של המנוח

לאחר פטירה ומקורם בעסקו של המנוח

הכנסות היורשים

כהכנסה שאינה מיגיעה אישית

שיעור מס מוגבל ב-40%

לא

הפרשי שכר

בשנת הפטירה

הכנסות הנפטר

של הנפטר כיגיעה אישית

עם זיכויים ופטורים לרבות 9(5) וכן שיעור מס מוגבל ב-40%

כן – אחורנית לשנים שבשלהן שולמה ע"פ סעיף 8(ג)

הפרשי שכר

לאחר שנת הפטירה

הכנסות הנפטר

של הנפטר כיגיעה אישית

ללא זיכויים ופטורים אך עם שיעור מס מוגבל ב-40%

כן – אחורנית לשנים שבשלהן שולמה ע"פ סעיף 8(ג)

מענק עקב מות עובד לרבות פיצויים ברצף קצבה ורצף פיצויים

לאחר הפטירה

הכנסות השאירים

כהכנסות השאירים מיגיעה אישית

כפל תקרת פטור, זיכויים ופטורים לרבות 9(5) וכן שיעור מס מוגבל ב-40%

כן- אחורנית כהכנסת הנפטר לשנים שבשלהן שולמה ע"פ סעיף 8(ג)

מענק עקב פרישה מעבודה (טרם הפטירה)

המענק נתקבל בחיי הנפטר ובוצעה פריסת מס קדימה

הכנסות הנפטר

של הנפטר כיגיעה אישית

 

הפריסה בתוקף ע"פ סעיף 8(ד) כאשר המקדמה ששולמה תחשב כמס סופי

מענק עקב פרישה מעבודה (טרם הפטירה)

המענק נתקבל בשנת הפטירה

הכנסות הנפטר

של הנפטר כיגיעה אישית

עם זיכויים ופטורים לרבות 9(5) וכן שיעור מס מוגבל ב-40%

כן- אחורנית כהכנסת הנפטר לשנים שבשלהן שולמה ע"פ סעיף 8(ג)

מענק עקב פרישה מעבודה (טרם הפטירה)

המענק נתקבל בשנים שלאחר הפטירה

הכנסות הנפטר

של הנפטר כיגיעה אישית

עם זיכויים ופטורים לרבות 9(5) וכן שיעור מס מוגבל ב-40%

כן- אחורנית כהכנסת הנפטר לשנים שבשלהן שולמה ע"פ סעיף 8(ג) או פריסה המתחילה בשנת הפרישה ומסתיימת בשנת הפטירה ולא יותר מ- 6 שנים

מענק ששולם לאחר פטירה בכפוף לזכאות שנתגבשה לאחר פטירה

לאחר הפטירה

הכנסת הנפטר

של הנפטר כיגיעה אישית

ללא זיכויים ופטורים אך עם שיעור מס מוגבל ב-40%

כן- אחורנית כהכנסת הנפטר לשנים שבשלהן שולמה ע"פ סעיף 8(ג) או פריסה המתחילה בשנת הפרישה ומסתיימת בשנת הפטירה ולא יותר מ- 6 שנים

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר