הדפסה

טיפים לקראת פגישה עם סוכן פנסיוני

הסדרי הפנסיה של כל אחד ואחת מכם הם אחד הנכסים הכי חשובים שיש לכם.

רובנו, נוטים משום מה שלא להתעמק בנושא הפנסיוני וכתוצאה מכך לעיתים אנו מוצאים עצמנו ללא הגנה מספקת למשפחה ולעצמנו חלילה במקרה פטירה או נכות ועם חוסר משמעותי בצבירות הפנסיוניות שלנו המיועדות לגיל פרישה.

להלן מספר טיפים חשובים לקראת פגישתכם עם סוכן ביטוח פנסיוני:

טיפים כלליים ודגשים לקראת הפגישה:

 1. האם נכון להגדיל את הפקדתי כעובד לתוכניות הפנסיוניות לשיעור המרבי העומד על 7%?  רמז… או שתהנה מהטבת מס בשלב ההפקדה ואם לא אז מדובר בקצבה פטורה ממס (קצבה מוכרת) בשלב משיכתה.
 2. האם ניתן ונכון להגדיל את הפקדתי כעובד לקרן השתלמות מעל 2.5%? רמז.. ניתן להגדיל את הפקדת העובד לכל שיעור שיבחר , אומנם חלק זה יהיה חייב במס רווחי הון בעת משיכתו כדין ואולם קיימים יתרונות רבים למהלך זה ביניהם : השקעה בנכסים לא סחירים, השקעה ללא מעבר דרך העו"ש, פטור ממס רווחי הון בקניה ומכירה של נירות ערך, דחיית מס רווחי הון, יצירת נכס פיננסי משמעותי למינוף (תנאי ההלוואות מקרנות ההשתלמות וקופות הגמל אטרקטיביים ביותר) ועוד…
 3. מסלול ההשקעה בו מנוהלים כספי החסכון שלי – האם מסלול ההשקעה מותאם לטווח ההשקעה שלי? האם מסלול ההשקעה ממקסם את היתרונות הגלומים בחלק מהמוצרים לעניין פטור ממס רווחי הון ובהתחשב בסך ההשקעות הפיננסיות שלי?
 4. דמי הניהול – האם ניתן לשפר את דמי הניהול שלי במוצרים השונים? נזכיר כי תקנות הניוד מאפשרות מעבר בין אותם סוגי תוכניות  (פנסיה לפנסיה, השתלמות להשתלמות) ובדר"כ גם בין סוגים שונים של תוכניות (מנהלים לפנסיה) ללא מס , ללא קנסות ובדר"כ ללא פגיעה בסטאטוס המיסוי של הכסף שנחסך.
 5. התאמת המוצרים הפנסיוניים בהם אני חוסך – האם ביטוח המנהלים שלי הינו מוצר מועדף שאני חייב לשמור עליו או אולי מוצר שכדאיות החסכון בו אינה גבוהה אל מול חלופות אחרות?
 6. סכומי ביטוח – האם אני בתת ביטוח או אולי בעודף ביטוח בהתחשב בצרכים האישיים שלי ומצבי המשפחתי? האם עלויות הביטוח שאני משלם טובות או שניתן לשפרן?
 7. ביטוח בריאות – בדיקת עלויות הביטוח והכיסויים.
 8. האם התוכניות הפנסיוניות של בן/בת הזוג שלי רלוונטיים לקבלת ההחלטות שלי? פיזור סיכונים……
 9. האם כדי לפצל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה
 10. האם צריך להקטין את הגובה הכיסוי לאובדן כושר בקרן הפנסיה על סמך האובדן כושר שהמעסיק שלי רוכש בחברת ביטוח?

בקצרה על מכשירי החסכון בעולם הפנסיוני

קרן פנסיה מקיפה:

ישנן 9 קרנות פנסיה מקיפות חדשות במדינת ישראל. כל הקרנות נהנות מהקצאת אג"ח מיועד של המדינה המעניקות ריבית מובטחת בשיעור של 4.86% בגין 30% מהצבירות של החוסכים ואולם בעקבות רפורמה של משרד האוצר שיעור האג"ח לחוסכים ילך ויפחת עם השנים…..

בהתאם, המדינה מגבילה את כמות הכסף שניתן להעביר מדי חודש לקרן הפנסיה עד לסכום של כ 4,212 ₪ לחודש (נכון לשנת 2019)

קרן הפנסיה הינה בהגדרתה קרן הדדית כלומר כל עמיתי הקרן משתתפים באיזון האקטוארי של סך נכסי הקרן אל מול סך התחייבויות הקרן ובהתאם יתכן עודף אקטוארי שיגדיל את צבירות העמיתים בקרן או גרעון אקטוארי שיקטין את צבירות העמיתים בקרן. בנוסף זכויות וחובות עמיתי הקרן מוגדרים באמצעות תקנון שניתן לשינוי בכל עת . בדרך כלל השינויים אינם חלים רטרואקטיבית.

בקרן הפנסיה המקיפה קיימים באופן מובנה גם כיסויים ביטוחיים למקרה נכות ופטירה. עלות הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה זולה מאוד ( בגלל שקרן הפנסיה הינה הדדית). הביטוח למקרה פטירה בקרן הפנסיה נקרא פנסיית שארים והוא מבטיח פנסיה לבן/בת הזוג לכל ימי חייו ולילדים עד גיל 21. הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה נקרא פנסיית נכות והוא מבטיח קצבה חודשית בשיעור של עד 75% מהשכר המבוטח בקרן וכן את המשך תשלומי העובד והמעביד לקרן הפנסיה ע"ח קרן הפנסיה.

נדגיש כי הגדרת הנכות בקרן הפנסיה הינה  היכולת לעבוד בעיסוק האחרון או בעיסוק אחר בהתאם להכשרתו, השכלתו וניסיונו של המבוטח ולעיתים נדרש לשפר את ההגדרה באמצעות רכישת כיסוי "מטריה" בחברת ביטוח כך שההגדרה תתאים לעיסוק האחרון של המבוטח בלבד.

קרן פנסיה כללית:

קרן הפנסיה כללית דומה מאוד במאפייניה לקרן פנסיה מקיפה חדשה למעט העובדה כי היא לא זכאית להקצאת אג"ח מיועד מהמדינה וכל הצבירות של העמיתים בקרן מושקעות בשוק ההון ללא הבטחת תשואה מינימאלית. בהתאם כמות הכסף שניתן להעביר מדי חודש לקרן אינה מוגבלת בסכום מסויים.

במרבית הקרנות הכלליות קיימים כיסויים למקרה נכות ופטירה ואף ניתן לבחור במסלול לזקנה בלבד בו החוסך אינו רוכש כיסויים ביטוחיים בכלל וכל הכסף שמועבר מדי חודש לאחר ניכוי דמי ניהול נחסך למטרת קצבת זקנה.

ביטוח מנהלים

פוליסות ביטוחי מנהלים החלו עוד בשנות ה – 50. אין ספק שקופירייטר אדיר המציא את השם הזה ואולם אם נתעלם לרגע מההילה סביב השם של המוצר , נאמר כי ניתן לחלק את ביטוחי המנהלים לכמה סוגים:

 1. פוליסות מסוג קצבה שנפתחו עד 06/2001 –  בעיקרון מדובר במוצר שלא ניתן להשיג יותר כיום מאחר ויש בו הבטחה לקבלת קצבה חודשית המבוססת על לוחות תמותה שהיו ידועים בעבר… מאחר ותוחלות החיים מתארכות , יש חשיבות אדירה לפוליסה המבטיחה מראש את מקדם ההמרה לקצבה של החוסך ומגנה עליו מפני התארכות תוחלת חיים. מהו מקדם המרה לקצבה? זהו בעצם מספר החודשים שחברת הביטוח מניחה שהחוסך יחיה (בממוצע), ככל שהמקדם נמוך יותר גובה הקצבה החודשית תהיה גבוהה יותר מאחר וערב הפרישה מחלקים את יתרת החסכון הצבור במקדם ההמרה לקצבה וכך מגיעים לגובה הקצבה החודשית.
 2. פוליסות מסוג קצבה שנפתחו מ 07/2001 ועד 12/2012 – גם בפוליסות אלו יש מקדם קצבה מובטח המגן מפני התארכות תוחלת החיים ואולם הוא כבר מבוסס על לוחות תמותה עדכניים והוא הרבה פחות אטרקטיבי מאשר המקדם בפוליסות ותיקות ובדר"כ גם בהשוואה למקדם הקצבה (הלא מובטח) בקרן הפנסיה. במסגרת הפגישה נבחן את כדאיות הותרת החסכון במוצר זה אל מול חלופות אחרות בהתחשב בדמי הניהול המשפיעים את יתרת החסכון הצבור בתום תקופה ובשיקולים נוספים.
 3. פוליסות מסוג קצבה שנפתחו מ 01/2013 (למי שטרם מלאו לו 60) – בפוליסות אלו מקדם הקצבה אינו מובטח עוד אלא רק בהגיעו של החוסך לגיל 60 לפחות .במסגרת הפגישה נבחן את כדאיות הותרת החסכון במוצר זה אל מול חלופות אחרות בהתחשב בדמי הניהול המשפיעים את יתרת החסכון הצבור בתום תקופה ובשיקולים נוספים.
 4. פוליסות מסוג הון שנפתחו עד 12/07 – פוליסות שהצבירה בהן (עד 12/2007) מיועדת למשיכה כסכום חד פעמי פטור ממס החל מגיל 60. במסגרת הפגישה נבחן את כדאיות המשך ניהול החסכון בפוליסות אלו אל מול חלופות אחרות כמו קופות גמל.

בכל פוליסות המנהלים ניתן לרכוש כיסוי חד פעמי למקרה פטירה ( לעיתים גם כיסוי עם פיצוי חודשי) וכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה עם הגדרות ספציפיות המותאמות לעיסוקו של המבוטח.

פוליסת הביטוח הינה חוזה בין חברת הביטוח למבוטח ותנאיו אינם ניתנים לשינוי, בטח לא לרעה.

קופות גמל

מוצר חסכון בלבד שאינו מכיל כיסויים ביטוחיים.

עד 12/07 כל החסכון שנצבר בקופות הגמל מיועד למשיכה כסכום חד פעמי פטור ממס (בהתאם לתקנות קופ"ג), החל מ 01/08 ובעקבות תיקון 3 לחוק השירותים הפיננסים, כל ההפקדות החדשות מיועדות לחסכון למטרת קצבה בלבד.

נדגיש כי במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, נקבעו כללים אשר בהתקיים יכול החוסך בגיל הפרישה למשוך חלק מכספי החסכון הפנסיוני שלו כסכום חד פעמי פטור ממס ולא כקצבה חודשית וזאת לאחר שהחל לקבל קצבה מינימאלית מהמוצרים הפנסיוניים שלו ( כ 4,500 ₪ לחודש).

קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה מוצר החסכון היחידי הפטור ממס רווחי הון כל עוד ההפקדות הינן בשיעור של עד 7.5% חלק מעסיק ועד 2.5% חלק עובד ומשכר של עד 15,712 ₪ לחודש.

הפטור ממס הינו בעת משיכה כדין לאחר 6 שנות ותק לפחות ( או  3 שנים אם החוסך הגיע לגיל פרישה).

ניתן להשתמש בכסף לכל מטרה שהיא ואולם כדאי לשקול לראות מלכתחילה את החסכון בקרן ההשתלמות כחסכון פנסיוני לעת פרישה כך שמעבר לצבירת קצבה חודשית מהתוכניות הפנסיוניות שלנו יהיה לנו גם סכום חד פעמי שיעמוד לרשותנו בפרישה.

ברוקר סוכנות לביטוח הוקמה על ידי שלושה בכירים שפרשו מכלל חברה לביטוח: אבי רוזנבאום – מנכ"ל כלל פנסיה וגמל ומשנה למנכ"ל ,יעקב (צ'יקו) זכריה – מנהל חטיבת הסוכנים ומשנה למנכ"ל וניר עובדיה – סמנכ"ל בכיר מנהל מערך עסקים ישירים  .

סוכני ברוקר מזמינים אתכם לצור עמם קשר לטובת תיאום פגישה למקסום הסדרי הפנסיה שלכם. במסגרת הפגישה נברר את מאפייניכם וצרכיכם האישיים ונתאים את החסכונות הפנסיוניים שלכם ואת הכיסויים הביטוחיים שלכם למצבכם.

לפרטים נוספים ולתיאום פגישה לחץ כאן

קופת חסכון

מאמרים נוספים:

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר

כל הזכויות שמורות לברוקר סוכנות לביטוח (2019) בע"מ©

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *