קרנות פנסיה

קרן פנסיה מקיפה:

ישנן 9 קרנות פנסיה מקיפות חדשות במדינת ישראל. כל הקרנות נהנות מהקצאת אג"ח מיועד של המדינה המעניקות ריבית מובטחת בשיעור של 4.86% בגין 30% מהצבירות של החוסכים ואולם בעקבות רפורמה של משרד האוצר שיעור האג"ח לחוסכים ילך ויפחת עם השנים…..

בהתאם, המדינה מגבילה את כמות הכסף שניתן להעביר מדי חודש לקרן הפנסיה עד לסכום של כ 4,326 ₪ לחודש (נכון לשנת 2021)

קרן הפנסיה הינה בהגדרתה קרן הדדית כלומר כל עמיתי הקרן משתתפים באיזון האקטוארי של סך נכסי הקרן אל מול סך התחייבויות הקרן ובהתאם יתכן עודף אקטוארי שיגדיל את צבירות העמיתים בקרן או גרעון אקטוארי שיקטין את צבירות העמיתים בקרן. בנוסף זכויות וחובות עמיתי הקרן מוגדרים באמצעות תקנון שניתן לשינוי בכל עת . בדרך כלל השינויים אינם חלים רטרואקטיבית.

בקרן הפנסיה המקיפה קיימים באופן מובנה גם כיסויים ביטוחיים למקרה נכות ופטירה. עלות הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה זולה מאוד ( בגלל שקרן הפנסיה הינה הדדית). הביטוח למקרה פטירה בקרן הפנסיה נקרא פנסיית שארים והוא מבטיח פנסיה לבן/בת הזוג לכל ימי חייו ולילדים עד גיל 21. הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה נקרא פנסיית נכות והוא מבטיח קצבה חודשית בשיעור של עד 75% מהשכר המבוטח בקרן וכן את המשך תשלומי העובד והמעביד לקרן הפנסיה ע"ח קרן הפנסיה.

נדגיש כי הגדרת הנכות בקרן הפנסיה הינה  היכולת לעבוד בעיסוק האחרון או בעיסוק אחר בהתאם להכשרתו, השכלתו וניסיונו של המבוטח ולעיתים נדרש לשפר את ההגדרה באמצעות רכישת כיסוי "מטריה" בחברת ביטוח כך שההגדרה תתאים לעיסוק האחרון של המבוטח בלבד.

קרן פנסיה כללית:

קרן הפנסיה כללית דומה מאוד במאפייניה לקרן פנסיה מקיפה חדשה למעט העובדה כי היא לא זכאית להקצאת אג"ח מיועד מהמדינה וכל הצבירות של העמיתים בקרן מושקעות בשוק ההון ללא הבטחת תשואה מינימאלית. בהתאם כמות הכסף שניתן להעביר מדי חודש לקרן אינה מוגבלת בסכום מסויים.

במרבית הקרנות הכלליות קיימים כיסויים למקרה נכות ופטירה ואף ניתן לבחור במסלול לזקנה בלבד בו החוסך אינו רוכש כיסויים ביטוחיים בכלל וכל הכסף שמועבר מדי חודש לאחר ניכוי דמי ניהול נחסך למטרת קצבת זקנה.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר